Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017