Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018