Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017