Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020