Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου 2020