Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 02 Φεβρουαρίου 2021