Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 04 Αυγούστου 2020