Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής επιτροπής την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017