Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020