Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019