Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022