Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019