Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019