Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021