Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020