Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020