Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017