Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020