Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 15 Μαΐου 2018