Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019