Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021