Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018