Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017