Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 2 Απριλίου 2019