Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020