Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018