Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021