Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020