Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021