Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020