Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021