Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020