Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 23 Μαΐου 2017