Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 24-11-2020