Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018