Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019