Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 27 Απριλίου 2021