Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022