Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020