Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 28 Απριλίου 2020 και ώρα 11πμ