Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020