Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 28 Μαΐου 2019