Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021