Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019