Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019