Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017