Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018