Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019