Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020