Πρόσκληση συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018